X..
< Oreithyia - 180 x 160 cm - Oel auf Leinwand - 2009 >